FM-Logo.gif

فرامطلق | شناسه | نرم‌افزارها | خدمات | تماس

خدمات

 

خدمات شرکت فرامطلق را در گروه‌های زیر می‌توان برشمرد:

نصب، آموزش و راه اندازی

·         نصب، آموزش و راه‌اندازی نرم افزارها به عهده شركت می‌باشد. نصب نرم‌افزارهای پیش نیاز نصب نرم‌افزارهای فرامطلق (مانند SQL Server) نیز بر این عهده‌ی این شرکت خواهد بود

·         آموزش نرم‌افزارها طبق برنامه‌ی زمانبندی شده انجام می‌شود. رفع اشكالات آموزش به صورت تلفنی همواره رایگان خواهد بود. همچنین آموزش بیش از برنامه زمانبندی شده مشمول هزینه جداگانه می‌باشد.

·         این عملیات (نصب و آموزش) در محل خریدار در تهران رایگان بوده و در خارج از تهران هزینه جداگانه در بر خواهد داشت.

پشتیبانی

·         موارد زیر در پشتیبانی نرم‌افزارها به کار گرفته می‌شود:

·         رفع ایراد نرم‌افزارها (Bug) همواره به عهده شركت بوده و رایگان خواهد بود.

·         در صورت لزوم پشتیبانی به صورت حضوری انجام می‌شود.

·         پاسخگویی اینترنتی با به کارگیری نرم‌افزار AnyDesk است.

·         بازدید متناوب از نرم‌افزارها طبق برنامه زمانبندی شده، انجام می‌پذیرد.

·         درخواست‌های مشتریان بررسی شده و در صورت قابل انجام بودن پیاده سازی خواهد شد.

·         رفع مشكلات نرم‌افزاری سخت‌افزارهای در ارتباط با برنامه‌ها (مانند نصب و رفع اشكال Driverها) نیز شامل پشتیبانی است.

·         موارد فوق طبق درخواست به صورت عقد قرارداد یا موردی قابل انجام است.

·         پشتیبانی جز موارد فوق بطور كلی شامل انجام خدماتی است كه عرفاً جزو خدمات پشتیبانی به شمار می‌آید.

 

 

 

تلفـــن 4026 343 912 98 +

 

info@faramotlagh.com

_______________________

© 2013 Faramotlagh, All Right Reserved